16 stycznia 2024

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne oparte na teoriach psychodynamicznych rozwiniętych przez Sigmunda Freuda i jego uczniów. Podejście to zakłada, że nasze myśli, uczucia i zachowania są kształtowane przez nieświadome procesy psychiczne, a także przez doświadczenia z dzieciństwa, szczególnie te związane z relacjami z opiekunami.

 

Oto kilka kluczowych elementów psychoterapii psychodynamicznej:

 

Nieświadomość: W psychoterapii psychodynamicznej zakłada się istnienie nieświadomych procesów psychicznych, które wpływają na nasze zachowanie. Terapeuci starają się pomóc pacjentom zrozumieć te procesy i ich wpływ na życie codzienne.

 

Przeniesienie i Przeciwprzeniesienie: W psychoterapii psychodynamicznej dużą rolę odgrywa koncepcja przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Przeniesienie to proces, w którym pacjent przenosi na terapeutę uczucia i wzorce związane z wcześniejszymi relacjami. Przeciwprzeniesienie odnosi się do uczuć, jakie terapeuta może przeżywać wobec pacjenta. Te relacje emocjonalne są analizowane, aby zrozumieć głębsze problemy.

 

Analiza Konfliktów: Psychoterapeuci psychodynamiczni skupiają się na analizie konfliktów psychicznych, które wpływają na zachowanie pacjenta. Konflikty te często wynikają z nieświadomych pragnień, lęków czy potrzeb, a praca nad nimi ma prowadzić do lepszej samoświadomości i zdolności radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

 

Historia Dzieciństwa: W psychoterapii psychodynamicznej przywiązuje się dużą wagę do badań historii dzieciństwa pacjenta. Doświadczenia z wczesnego okresu życia, zwłaszcza te związane z relacjami rodzinymi, są uważane za kluczowe w formowaniu się problemów psychicznych.

 

Interpretacja: Terapeuci psychodynamiczni często pracują z techniką interpretacji, polegającą na analizie znaczenia zachowań, snów, marzeń sennych i innych przejawów psychicznych. Poprzez interpretację terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć ukryte treści i konflikty.

Długość Terapii: Psychoterapia psychodynamiczna jest często procesem długotrwałym, który może trwać miesiące lub lata. Długoterminowy charakter terapii ma na celu umożliwienie pacjentowi głębszego zrozumienia siebie i wprowadzenie trwałych zmian.

 

Psychoterapia psychodynamiczna może być stosowana w leczeniu różnorodnych problemów psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, traumy czy problemy związane z relacjami. Kluczowym celem jest zrozumienie głęboko zakorzenionych problemów i ich wpływu na obecne funkcjonowanie pacjenta.

 

PROJEKT I REALIZACJA SPECTRUM MARKETING | 2024 | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

CENTRUM PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

Agnieszka Jemielity Gabinet Psychoterapeutyczny

NIP: 6262615906

 

Ul. Marszałkowska 83/58, Warszawa

Ul. Modrzewiowa 33, Podkowa Leśna

 

+48 517 950 416

 

info@psychoterapeuta-warszawa.com.pl