16 stycznia 2024

Psychoterapia psychodynamiczna a poznawczo-behawioralna różnice i podobieństwa

Psychoterapia psychodynamiczna i poznawczo-behawioralna to dwa różne podejścia terapeutyczne, które mają swoje unikalne cechy, metody i założenia teoretyczne. Poniżej przedstawiam podobieństwa i różnice między tymi dwoma formami terapii:

 

Różnice MIędzy terapią psychodynamiczną, a terapią poznawczo-behawioralną:

 

Podstawowe założenia teoretyczne:
 

 • Psychoterapia psychodynamiczna: Opiera się na teoriach rozwiniętych przez Sigmunda Freuda i jego uczniów. Skupia się na roli nieświadomych procesów psychicznych, przeniesienia, przeciwprzeniesienia i analizy konfliktów psychospołecznych.
 • Poznawczo-behawioralna: Bazuje na założeniach teorii behawioralnej i poznawczej. Koncentruje się na związku między myślami, emocjami i zachowaniem, a także na identyfikowaniu i modyfikowaniu niezdrowych wzorców myślowych.

 

Czas trwania terapii:
 

 • Psychoterapia psychodynamiczna: Zazwyczaj jest długotrwała i może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.
 • Poznawczo-behawioralna: Może być krótsza i skoncentrowana na rozwiązaniu konkretnych problemów w relatywnie krótkim czasie, często od kilku do kilkunastu sesji.

 

Skupienie terapeutyczne:
 

 • Psychoterapia psychodynamiczna: Skupia się na analizie głębszych, nieświadomych procesów psychicznych, zrozumieniu przeniesienia, przeciwprzeniesienia i pracy nad korzeniami problemów.
 • Poznawczo-behawioralna: Koncentruje się na zmianie niezdrowych wzorców myślowych i behawioralnych, często stosując techniki behawioralne, takie jak eksponowanie, trening umiejętności społecznych czy restrukturyzacja poznawcza.

 

Rola terapeuty:
 

 • Psychoterapia psychodynamiczna: Terapeuta często pełni rolę neutralnego obserwatora, który analizuje i interpretuje przeniesienie i przeciwprzeniesienie, a także wspiera proces samopoznania.
 • Poznawczo-behawioralna: Terapeuta często działa bardziej jako nauczyciel, pomagając klientowi zidentyfikować i zmienić niezdrowe wzorce myślowe oraz wprowadzać nowe, bardziej adaptacyjne strategie.

 

Podobieństwa MIędzy terapią psychodynamiczną, a terapią poznawczo-behawioralną:

 

Znaczenie relacji terapeutycznej:
 

 • Zarówno w psychoterapii psychodynamicznej, jak i poznawczo-behawioralnej, relacja między terapeutą a klientem jest kluczowa dla skuteczności terapii.

 

Zdolność do zmiany:
 

 • Oba podejścia zakładają, że ludzie są zdolni do zmiany, a terapeuta jest pomocny w prowadzeniu tego procesu.

 

Skupienie na samopoznaniu:

 

 • Oba podejścia zwracają uwagę na znaczenie samopoznania i zrozumienia własnych myśli, emocji i zachowań.

 

Praca nad relacjami interpersonalnymi:

 

 • Zarówno psychoterapia psychodynamiczna, jak i poznawczo-behawioralna, mogą skupiać się na pracy nad problemami związanymi z relacjami międzyludzkimi.


Warto zauważyć, że obie formy terapii są elastyczne i mogą dostosowywać się do indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki problemu. Wybór między psychoterapią psychodynamiczną a poznawczo-behawioralną często zależy od preferencji pacjenta, rodzaju problemu, z jakim się boryka, oraz dostępności do odpowiedniego terapeuty.

 

PROJEKT I REALIZACJA SPECTRUM MARKETING | 2024 | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

CENTRUM PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

Agnieszka Jemielity Gabinet Psychoterapeutyczny

NIP: 6262615906

 

Ul. Marszałkowska 83/58, Warszawa

Ul. Modrzewiowa 33, Podkowa Leśna

 

+48 517 950 416

 

info@psychoterapeuta-warszawa.com.pl